• Rob van Uffelen

    IMO Advies

IMSBC Code

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code.


Deze Code (wetboek) faciliteert het veilig beladen, stuwen en vervoer van vaste droge bulk ladingen.
Deze Code vervangt de BC Code (die kan dus bij het oud papier).
De IMSBC Code als geheel, is verplicht (maar een deel blijft een aanbeveling).
De IMSBC Code is bedoeld voor scheepsofficieren (Kapitein, stuurlui), transport ministeries, (in NL: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport en de haven autoriteiten), verschepers en scheepseigenaren.
Kennis van de Code door partijen in de haven (zoals bulk op/overslag bedrijven) zal nuttig zijn om de eisen/verzoeken van de eerder genoemde partijen te begrijpen.

Zie verder de nieuwe website: www.imsbc.nl